ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ Εταιρεία Στήριξης Χορού
20ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
 

18 - 21 Απριλίου 2019
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
Λεωνίδα Κιούπη, 6030 Λάρνακα

 

English

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο πανελλήνιος διαγωνισμός χορού που διοργανώνεται από την «Τερψιχόρης Έργα» αφορά τον κλασσικό χορό (μπαλέτο), σύγχρονο χορό και jazz.

Α. Κλασσικός χορός

Σ’ αυτόν μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά, ή ομαδικά μαθητές από σχολές χορού της Ελλάδος που θα έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού τουλάχιστον το έβδομο (7ο) έτος ηλικίας. Επιτρέπεται η συμμετοχή μικρότερων σε ηλικία ατόμων με τους όρους της κατηγορίας στην οποία θα συμμετάσχουν, ενώ απαγορεύεται η συμμετοχή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας σε κατηγορία για άτομα μικρότερης ηλικίας.  Επίσης είναι δυνατόν να παρουσιασθούν και ζευγάρια (pas des deux), που τα μέλη τους θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος ηλικίας (Άτομα που κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι λόγου χάριν 14 ετών και 11 μηνών θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας). Μια ομάδα χορευτών μπορεί να αποτελείται από 3 έως 12 μαθητές και η ηλικία της ομάδας συνάγεται από το μέσο όρο των ηλικιών των μελών της.

Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι υποχρεωτικές και περιλαμβάνονται σε DVD το οποίο θα αποσταλεί στους διαγωνιζόμενους μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου (επισυνάπτεται στο τέλος), μαζί με CD που περιλαμβάνει το μουσικό κομμάτι πάνω στο οποίο έγινε η χορογραφία. To DVD και το CD θα σταλθούν αμέσως μετά την παραλαβή του εντύπου αποστολής και στοιχίζουν 40 € ανεξαρτήτως πλήθους χορογραφιών και μουσικών που εγγράφονται (Αν λόγου χάριν κάποια σχολή παρουσιάσει 7 μαθητές σε διαφορετικές κατηγορίες και άρα με διαφορετικές χορογραφίες θα επιβαρυνθεί τα έξοδα ενός μόνο DVD/CD ακόμα κι αν πρόκειται για κομμάτια κλασσικού και μοντέρνου χορού ταυτόχρονα). Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή και τα ταχυδρομικά έξοδα βαρύνουν τον παραλήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το DVD δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτικές χορογραφίες στον κλασσικό χορό, για τις κατηγορίες «ΜΕΣΟ ΑΓΟΡΙ» και «ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΓΟΡΙ» εξαιτίας των ελάχιστων συμμετοχών μέχρι τώρα στις κατηγορίες αυτές. Για τον λογο αυτό λοιπόν, προτείνουμε μια μουσική για κάθε κατηγορία που περιέχονται στο CD, (μέσο αγόρι - track 6,  ανώτερο αγόρι - track 9) και ο κάθε δάσκαλος ή διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει μια δική του χορογραφία , στις συγκεκριμένες μουσικές, χρησιμοποιώντας όμως τις απαραίτητες τεχνικές δυσκολίες για κάθε κατηγορία.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Κατηγορία Μέσο Αγόρι, σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά:

1.     Δυο pirouettes en dehors

2.     Δυο pirouettes en dedans

3.     Μια tour en l’ air

4.     Ένα grand saut (π.χ grand jetι arabesque ή attitude, temps levι, sissonne κ.τ.λ)

5.     Batterie (π.χ entrechat 4 ή 3 de volιe, ιchappe battu, assemble sissonne, jetι brise κ.τ.λ)

Κατηγορία Ανώτερο Αγόρι, σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά:

1.     Δυο pirouettes en dehors

2.     Δυο pirouettes en dedans

3.     Δυο tour en l’ air

4.     Ένα grand saut (π.χ saut de basque, assemble en tournan, grand jetι battu en tournan,  
       
grand jetι ciseau, grand saut ιcart κ.τ.λ)

5.     Batterie (όλα τα entrechat)

Είναι επίσης δυνατόν κορίτσια από 14 ετών και άνω και αγόρια από 14 και άνω να διαγωνισθούν με χορογραφία από το κλασσικό ρεπερτόριο στην τελική φάση του διαγωνισμού αν επιλέξουν την κατηγορία υπεροχής. Σημειώστε ότι σε κάθε περίπτωση στην ημιτελική φάση του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες στην κατηγορία υπεροχής θα πρέπει να παρουσιάσουν τη χορογραφία που είναι υποχρεωτική για το ανώτερο επίπεδο. Το ίδιο ισχύει για τα pas des deux, οι χορογραφίες δηλαδή προέρχονται από το κλασσικό ρεπερτόριο και τα μέλη του pas des deux θα πρέπει στον ημιτελικό να παρουσιάσουν επίσης τις αντίστοιχες χορογραφίες για το ανώτερο επίπεδο. ΠΡΟΣΟΧΗ! όμως, γιατί στις περιπτώσεις που κάποιος διαγωνιζόμενος της κατηγορίας υπεροχής, ή ζευγάρι διαγωνιζομένων, επιλέξει κάποια χορογραφία πρέπει να δηλώσει ακριβώς την έκδοση της χορογραφίας που θα παρουσιάσει (π.χ. Sylvia χορογραφία G. Balanchine, έκδοση American Ballet Theater) και να μην παρουσιάσει μείγμα διαφορετικών εκδόσεων κάποιας χορογραφίας γιατί θα αποκλεισθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ
: Από φέτος δημιουργούμε μία κατηγορία «ελεύθερο κλασσικό».

Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι ελεύθερες για τον ημιτελικό και για τον τελικό και μπορεί να είναι μέγιστης διάρκειας α) ατομικές: 1:30 λεπτό για τις 1η και 2η κατηγορίες και 2:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες, και β) ομαδικές: 3:00 λεπτά για τις 1η και 2η κατηγορίες και 4:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες. Οι ελεύθερες χορογραφίες, ατομικές και ομαδικές, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν  κάποια βήματα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται κάποιος, χωρίς να αποκλείονται βήματα που ανήκουν στα υποχρεωτικά άλλης κατηγορίας.

Σε αυτή την κατηγορία απαγορεύεται αυστηρά το κλασσικό ρεπερτόριο.

Β. Μοντέρνος - σύγχρονος χορός

Σ’ αυτόν μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά, ή ομαδικά μαθητές από σχολές χορού της Ελλάδος που θα έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού τουλάχιστον το δέκατο (10ο) έτος ηλικίας. Επίσης είναι δυνατόν να παρουσιασθούν και ζευγάρια (duo), που τα μέλη τους θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο (10ο) έτος ηλικίας (Άτομα που κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι λόγου χάριν 14 ετών και 11 μηνών θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος ηλικίας). Μια ομάδα χορευτών μπορεί να αποτελείται από 3 και πάνω μαθητές και η ηλικία της ομάδας συνάγεται από το μέσο όρο των ηλικιών των μελών της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι οι υποχρεωτικές τόσο για τον ημιτελικό όσο και  για τον τελικό (καταργείται η συμμετοχή στον τελικό με ελεύθερη χορογραφία).

Οι υποχρεωτικές περιλαμβάνονται σε DVD το οποίο θα αποσταλεί στους διαγωνιζόμενους μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου (επισυνάπτεται στο τέλος), μαζί με CD που περιλαμβάνει το μουσικό κομμάτι πάνω στο οποίο έγινε η χορογραφία. Το DVD και το CD θα σταλθούν αμέσως μετά την παραλαβή του εντύπου αποστολής και στοιχίζουν 40 € ανεξαρτήτως πλήθους χορογραφιών και μουσικών που εγγράφονται (Αν λόγου χάριν κάποια σχολή παρουσιάσει 7 μαθητές σε διαφορετικές κατηγορίες και άρα με διαφορετικές χορογραφίες θα επιβαρυνθεί τα έξοδα ενός μόνο DVD/CD ακόμα κι αν πρόκειται για κομμάτια κλασσικού και μοντέρνου χορού ταυτόχρονα). Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή και τα ταχυδρομικά έξοδα βαρύνουν τον παραλήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το DVD δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτικές χορογραφίες, στον μοντέρνο - σύγχρονο χορό, για τις κατηγορίες «ΑΓΟΡΙ 2» και «ΑΓΟΡΙ 3» εξαιτίας των ελάχιστων συμμετοχών μέχρι τώρα στις κατηγορίες αυτές. Για το λόγο αυτό λοιπόν, προτείνουμε μουσικές για κάθε κατηγορία που περιέχονται στο CD (κατηγορία « ΑΓΟΡΙ 2» - track 19 και «ΑΓΟΡΙ 3» -  track 21) και ο κάθε δάσκαλος ή διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει μια δική του χορογραφία  στις συγκεκριμένες μουσικές, χρησιμοποιώντας όμως τις απαραίτητες τεχνικές δυσκολίες για κάθε κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από φέτος δημιουργούμε μία κατηγορία «ελεύθερο σύγχρονο».
Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι ελεύθερες για τον ημιτελικό και για τον τελικό και μπορεί να είναι μέγιστης διάρκειας α) ατομικές: 1:30 λεπτού για τις 1η και 2η κατηγορίες και 2:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες, και β) ομαδικές: 3:00 λεπτά για τις 1η και 2η κατηγορίες και 4:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες. Οι ελεύθερες χορογραφίες, ατομικές και ομαδικές, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν  κάποια βήματα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται κάποιος, χωρίς να αποκλείονται βήματα που ανήκουν στα υποχρεωτικά άλλης κατηγορίας. Ειδικότερα  τα βήματα αυτά περιγράφονται παρακάτω:

α) Για το 1ο επίπεδο (10 - 13 ετών)

Μεταφορά του βάρους και του άξονα στήριξης – ανέβασμα σε demi-points – πέρασμα στο πάτωμα – έλεγχος σε στάση παράλληλη και en-dehors – κύφωση πλάτης – εκλάκτιση – αναπήδηση – τίναγμα – απλή στροφή – πηδήματα (σε ένα και δύο πόδια) – μετακινήσεις (περπάτημα, τροχάδην , chasses, τριπλέτα …) – πλήρης έλεγχος κατεύθυνσης και προσανατολισμού στο χώρο – αλλαγή ρυθμού και ενέργειας.

β) Για το 2ο επίπεδο (14 - 17 ετών)

Μεγάλες κυφώσεις – πλάγιες εκτάσεις – στροφή κορμού – ισορροπίες σε άξονα και εκτός άξονα – πτώσεις και επαναφορές – στήριξη και πέρασμα στο πάτωμα – στροφές en dehors και en dedans (σε ένα και δύο πόδια) – πηδήματα μικρά και μεγάλα – αλλαγές κατεύθυνσης, δυναμικότητας και ενέργειας.

γ) Για το 3ο επίπεδο (από 18 ετών και άνω)

Στροφές σε άξονα και εκτός άξονα (σε ένα και δύο πόδια) – πηδήματα με κυφώσεις, πλάγιες εκτάσεις και σπιράλ – στήριγμα και πέρασμα στο πάτωμα – πλήρης έλεγχος σε χώρο, χρόνο, ενέργεια, φόρμα και ενέργεια

Γ. Τζαζ

Σ’ αυτήν την κατηγορία μπορούν να πάρουν μέρος ατομικά, ή ομαδικά μαθητές από σχολές χορού της Ελλάδος που θα έχουν συμπληρώσει μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού τουλάχιστον το όγδοο (8ο) έτος ηλικίας. Επίσης είναι δυνατόν να παρουσιασθούν και ζευγάρια (duo), που τα μέλη τους θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το δέκατο (10ο) έτος ηλικίας. Μια ομάδα χορευτών μπορεί να αποτελείται από 3 και πάνω μαθητές και η ηλικία της ομάδας συνάγεται από το μέσο όρο των ηλικιών των μελών της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι οι υποχρεωτικές τόσο για τον ημιτελικό όσο και  για τον τελικό (καταργείται η συμμετοχή στον τελικό με ελεύθερη χορογραφία).

Οι υποχρεωτικές περιλαμβάνονται σε DVD το οποίο θα αποσταλεί στους διαγωνιζόμενους μετά από συμπλήρωση σχετικού εντύπου (επισυνάπτεται στο τέλος), μαζί με CD που περιλαμβάνει το μουσικό κομμάτι πάνω στο οποίο έγινε η χορογραφία. Το DVD και το CD θα σταλθούν αμέσως μετά την παραλαβή του εντύπου αποστολής και στοιχίζουν 40 € ανεξαρτήτως πλήθους χορογραφιών και μουσικών που εγγράφονται (Αν λόγου χάριν κάποια σχολή παρουσιάσει 7 μαθητές σε διαφορετικές κατηγορίες και άρα με διαφορετικές χορογραφίες θα επιβαρυνθεί τα έξοδα ενός μόνο DVD/CD ακόμα κι αν πρόκειται για κομμάτια κλασσικού και μοντέρνου χορού ταυτόχρονα). Η πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή και τα ταχυδρομικά έξοδα βαρύνουν τον παραλήπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το DVD δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτικές χορογραφίες, στον τζαζ, για τις κατηγορίες «ΑΓΟΡΙ 3» και «ΑΓΟΡΙ 4» εξαιτίας των ελάχιστων συμμετοχών στις κατηγορίες αυτές. Για το λόγο αυτό λοιπόν, προτείνουμε μουσικές για κάθε κατηγορία που περιέχονται στο CD (κατηγορία «ΑΓΟΡΙ 3» - track 14 και «ΑΓΟΡΙ 4» -  track 16) και ο κάθε δάσκαλος ή διαγωνιζόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει μια δική του χορογραφία  στις συγκεκριμένες μουσικές, χρησιμοποιώντας όμως τις απαραίτητες τεχνικές δυσκολίες για κάθε κατηγορία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από φέτος δημιουργούμε μία κατηγορία «ελεύθερη τζαζ».
Οι χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθούν είναι ελεύθερες για τον ημιτελικό και για τον τελικό μπορεί να είναι μέγιστης διάρκειας α) ατομικές: 1:30 λεπτού για τις 1η και 2η κατηγορίες και 2:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες, και β) ομαδικές: 3:00 λεπτά για τις 1η και 2η κατηγορίες και 4:00 λεπτά για τις 3η και 4η κατηγορίες.  Οι ελεύθερες χορογραφίες, ατομικές και ομαδικές, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν  κάποια βήματα ανάλογα με την κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται κάποιος, χωρίς να αποκλείονται βήματα που ανήκουν στα υποχρεωτικά άλλης κατηγορίας. Ειδικότερα  τα βήματα αυτά είναι:

α) Για το 1ο επίπεδο (8-10 ετών)

pas de bourree -  kick ball change - contretemps – αλλαγή κατεύθυνσης -(pivot - pivot step) - isolations simples – στροφές με παράλληλα πόδια – μετακινήσεις (περπάτημα, τρέξιμο, chasses, γλίστρημα, πήδημα) – μικρά πηδήματα – ισορροπίες – detourne – piques χωρίς στροφή

β) Για το 2ο επίπεδο (10-13 ετών)

pas de bourree -  kick ball change - contretemps – αλλαγή κατεύθυνσης -(pivot - pivot step) - isolations simples – στροφές με παράλληλα πόδια – μετακινήσεις (περπάτημα, τρέξιμο, chasses, γλίστρημα, πήδημα) – μικρά πηδήματα – ισορροπίες – detourne – piques χωρίς στροφή

γ) Για το 3ο επίπεδο (14-17 ετών)

pas de bourree με αλλαγή κατεύθυνσης - contractions - στροφές en dehors et en dedans - developpes – αλλαγές κατεύθυνσης, δυναμικότητας και ενέργειας – hinge στα γόνατα – ισορροπίες (εντός και εκτός άξονα) – σύρσιμο – τριπλέττες – deboules - piques με στροφή

δ) Για το 4ο επίπεδο (άνω των 18 ετών)

ισορροπίες εκτός άξονα - hinges – στροφές σε άξονα και εκτός άξονα - isolations (dauphin, snake) – στροφές στα γόνατα - developpes, tilt, lay out – πηδήματα – μεγάλα πηδήματα – πέρασμα στο πάτωμα – ness around – σπιράλ – δυναμικότητα στο χώρο.

Δ. Άλλο στυλ

Η κατηγορία αυτή αποτελεί κανονική διαγωνιστική κατηγορία. Δημιουργήθηκε για να καλύψει περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος διαγωνιζόμενος ο οποίος θέλει να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με ελεύθερη χορογραφία παρουσιάζει κάποια που δεν ανήκει σε υπάρχοντα στυλ αλλά ενδεχομένως σε στυλ μοντέρνο, νεοκλασσικό ή ακόμα και χοροθέατρο.

Τα άτομα που σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής παρουσιάζουν χορογραφίες σε «Άλλο στυλ» θα βαθμολογηθούν όμως δεν θα πάρουν διάκριση στην κατηγορία αυτή, αλλά βεβαίωση συμμετοχής στην κατηγορία όπου θα αναγράφεται και η βαθμολογία τους (η κατηγορία δεν είναι διαγωνιστική).

Προσοχή !!!

1) Δεν έχετε κανένα δικαίωμα αλλαγής των υποχρεωτικών χορογραφιών. Η επιτροπή πριν από κάθε διαγωνιστική κατηγορία θα παρακολουθεί video με το αντίστοιχο κομμάτι και θα αποκλείει διαγωνιζόμενους οι οποίοι θα εκτελούν έστω και με ελάχιστες αλλαγές τη χορογραφία.

2) Στις κατηγορίες από μέσο 2 και άνω – κλασσικό οι διπλές πιρουέτες είναι υποχρεωτικές όπου εμφανίζονται στις χορογραφίες.

3) Στις περιπτώσεις που θα παρουσιασθεί χορογραφία από το κλασσικό ρεπερτόριο, ή ελεύθερη χορογραφία στο μοντέρνο χορό ο  διαγωνιζόμενος (-η -οι) υποχρεούται μαζί με την αίτηση συμμετοχής του να στείλει CD με τη μουσική πάνω στην οποία θα χορέψει στο διαγωνισμό κατάλληλα επεξεργασμένη. Αν δηλαδή αυτή αποτελεί τμήμα μουσικού κομματιού θα πρέπει να έχει γίνει το κατάλληλο μοντάζ. Έτσι θα αποφευχθούν τυχόν προβλήματα ή απώλειες κατά τη διεξαγωγή της τελικής φάσης του διαγωνισμού.

4) Για τις ομαδικές χορογραφίες σας λάβετε υπόψη ότι οι διαστάσεις της σκηνής όπου θα παρουσιαστούν είναι  μέτρα.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό και απόκτησης DVD/CD, στέλνονται στη διεύθυνση  

Κλαίρη Γουβιανάκη

Μαστραχά  11, ΤΚ 71202, Ηράκλειο - ΚΡΗΤΗΣ

μέχρι Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Στην ίδια διεύθυνση θα σταλθούν και τα έντυπα παραγγελίας DVD - CD. Φροντίστε μάλιστα να στείλετε έγκαιρα τα έντυπα αυτά, ώστε να μπορέσετε να μελετήσετε τις υποχρεωτικές χορογραφίες στις οποίες θα διαγωνισθείτε.

 

Μην παραλείψετε να συμπληρώσετε στην αίτηση συμμετοχής την κατηγορία στην οποία θα διαγωνισθείτε, ή την χορογραφία και έκδοση από το κλασσικό ρεπερτόριο αν πρόκειται να παρουσιάσετε κάτι τέτοιο.

 

Στην αίτηση συμμετοχής όλα τα στοιχεία της ελεύθερης χορογραφίας συμπληρώνονται με κεφαλαία γράμματα αλλά πρέπει να φροντίσετε να τονίσετε τα ονόματα των διαγωνιζόμενων και των καθηγητών για την αποφυγή λαθών.

Παρακάτω υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα σχετικά έγραφα:

Πλήρες έντυπο του διαγωνισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίτηση συμμετοχής ΑΤΟΜΙΚΩΝ κατηγοριών

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση συμμετοχής ΟΜΑΔΙΚΩΝ κατηγοριών - Ντουέτου

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση για την απόκτηση των DVD και CD   (**)

ΕΝΤΥΠΟ DVD

Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Λεωνίδα Κιούπη, 6030 Λάρνακα
18 - 21 Απριλίου 2019


Copyright 2012-2015 Terpsichore's Works