ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εταιρείας στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα και μιας μεγαλόπνοης και ουσιαστικής για το χορό προσπάθειας, διεξάγεται από το 2000 και για δώδεκα συναπτά έτη ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού με υπεύθυνη διοργάνωσης την εταιρεία στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα, πρόεδρος της οποίας είναι η καθηγήτρια χορού κ.  Κλαίρη  Γουβιανάκη Patrigot.

2023 22ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
7-9 Απριλίου Ηρακλειο Κρήτης, Ελλάδα 

B. Belet, C. Arbo, B. Tripier

Αποτελέσματα – Ευχαριστίες
2022

21ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
Ηρακλειο Κρήτης, Ελλάδα

James Carles, Georgia Madamma, Claire Roussier

2019

20ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
18-21 Απριλίου 2019 Λάρνακα, Κύπρος

Gascard Michel, Carole Arbo, Aurelia Schaefer

2018 19ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου

30-31 Μαρτίου& 1 Απριλίου
Corinne Lanselle, Millard Hurley, Fernanco Carrillo
2017 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  
Anne Marie Porras, Rudy Bryans, Pascal Molat
2016 17ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
22, 23 και 24 Απριλίου 2016 Λευκωσία, Κύπρος

Fernando Carrillo Claire Rousier, Igor Yerba  
2015 16ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
3, 4 και 5 Απριλίου 2015
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Corinne Lanselle, James Carles και Vctor Ullate  
2014 15ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
11, 12 και 13 Απριλίου 2014 ΑΘΗΝΑ
   
2013 14ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
26,27 και 28 Απριλίου 2013,
Κομοτηνή. Επιτροπή
Aurelia Schaefer, Fernando Carrillo, Stephen Delattre  
2012 13ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
6,7 και 8 Απριλίου 2012, Θέατρο “Ανετον”
Αθήνα. Επιτροπή
Claude Atanassoff, Tancredo Tavarez, Millard Hurley  
2011 12ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
15,16 και 17 Απριλίου 2011, Αμφιθέατρο “Μαρία Μανασσάκη” Ηράκλειο
. Επιτροπή
Anne-Marie Porras, Rudy Bryans , Bruno Agati  
2010 11ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
26,27 και 28 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο “Μαρία Μανασσάκη” Ηράκλειο
. Επιτροπή
Anne-Marie Porras, Rudy Bryans , Bruno Agati   
2009 10ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
10,11 και 12 Απριλίου 2009, Δημοτικό Θέατρο “ΑΝΕΤΟΝ” Θεσσαλονίκης
. Επιτροπή
Jason Beechey, Rick Odums , Valerie Baldy  
2008 9ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
18,19 και 20 Απριλίου 2008, Δημοτικό Ωδείο Λαρίσης
. Επιτροπή
Anne-Marie Porras, Didier Barbe, Michel Gascard 
2007 8ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
30,31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2007, Δημοτικό Ωδείο Λαρίσης
. Επιτροπή
Monique Arabian, Daniel Agesilas, James Carles  
2006 7ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
14,15,16 Απριλίου 2006, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Επιτροπή
Anne-Marie Porras, Rudy Bryans, Rumeau Herve  
2005 6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
23,24 Απριλίου 2005, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Επιτροπή
Cinzia Vittone, Norma Ros, Veronique Coutzac
2004 5ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
3,4 Απριλίου 2004, Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Δήμος Καλαμαριάς
Επιτροπή
Anne-Marie Porras, Didier Barbe, Daniel Lommel, Thomas Enckell
2003 4ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
19,20 Απριλίου 2003, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Πειραιάς
Επιτροπή
Rudy Bryans, Patrick Armand, Michel Gascard
2002 3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
2,3 Ιουλίου 2002, Palladium, Ηράκλειο, Κρήτης
Επιτροπή
Ντορίνα Καλεθριανού, Valerie Baldy, Rudy Bryans  
2001 2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
7,8 Απριλίου 2001, Palladium, Ηράκλειο, Κρήτης
Επιτροπή
Rudy Bryans, Anne-Marie Porras, Martine Harmel
2000 1ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
22,23 Απριλίου 2000, Palladium, Ηράκλειο, Κρήτης
Επιτροπή
Yvon Strauss, Denys Ganio, Michel Gascard, Evgenie Kourtsev, Cinzia Vittone