ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ Εταιρεία Στήριξης Χορού
20ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
 

18 - 21 Απριλίου 2019
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας
Λεωνίδα Κιούπη, 6030 Λάρνακα

 

English

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εταιρείας στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα και της συνέχειας μιας μεγαλόπνοης και ουσιαστικής για το χορό προσπάθειας, διεξάγεται κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού με υπεύθυνη διοργάνωσης την εταιρεία στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα, πρόεδρος της οποίας είναι η καθηγήτρια χορού κ.  Κλαίρη  Γουβιανάκη Patrigot. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας στις 18 - 19 - 20 και 21 Απριλίου 2019 και αφορά κορίτσια και αγόρια με ηλικίες από 7 ετών και άνω. Τα παιδιά που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα λάβουν υποτροφίες φοίτησης σε διακεκριμένες  σχολές χορού στο εξωτερικό, συμμετοχές σε σεμινάρια χορού, βραβεία και δώρα. Η διαδικασία συμμετοχής, οι όροι του διαγωνισμού, ο τρόπος αξιολόγησης των διαγωνιζομένων και τα έντυπα συμμετοχής και παραγγελίας DVD  περιλαμβάνονται στο κείμενο που ακολουθεί.

 

 

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις καθώς και εκδηλώσεις λόγο του εορτασμού της 20ετής επιτυχημένης παρουσίας του θεσμού.

 

Η σύνθεση της επιτροπής θα ανακοινωθέι αργότερα
-
-
-

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες στις επόμενες μέρες καθώς φέτος θα υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων.

Κάθε διαγωνισόμενος θα συμπληρώσει ΜΙΑ αίτηση για όλες τις ατομικές κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα συμπληρώσει ΜΙΑ αίτηση για όλες τις ομαδικές κατηγορίες στις οποίες συμμετέχει (συμπ. των ντουέτων)

Οι αιτήσεις να συμπληρωθούν με κεφαλαία γράμματα και να τονιστούν τα ονόματα για αποφυγή λαθών

 

Πλήρες έντυπο του διαγωνισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίτηση συμμετοχής ΑΤΟΜΙΚΩΝ κατηγοριών

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση συμμετοχής ΟΜΑΔΙΚΩΝ κατηγοριών - Ντουέτου

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση για την απόκτηση των DVD και CD   (**)

ΕΝΤΥΠΟ DVD

 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με την αίτηση συμμετοχής του πρέπει να καταβάλλει με ταχυδρομική επιταγή το ποσό των 40 . Για δύο συμμετοχές του ίδιου ατόμου το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι 80, για τρεις 100, για τέσσερεις 120 και για πέντε ή περισσότερες συμμετοχές 150.

(*)  Οι αιτήσεις, συμμετοχής στο διαγωνισμό καιαπόκτησης DVD/CD, αποστέλλονται στη διεύθυνση: "Κλαίρη Γουβιανάκη, Μαστραχά  11, ΤΚ 71202 Ηράκλειο,  ΚΡΗΤΗΣ"  το αργότερο μέχρι τις 5 Απριλίου 2019 (σφραγίδα ταχυδρομείου)   (περισσότερα). 
 

Aιτήσεις για DVD/CD τις αποστέλλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gouvianaki@her.forthnet.gr

 


Copyright 2012-2019 Terpsichore's Works