ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ Εταιρεία Στήριξης Χορού
21ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
 

9 - 12 Απριλίου 2020
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

English

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες με βάση την ηλικία αλλά και την τεχνική τους κατάρτιση.

Για κάθε κατηγορία η χορογραφία που θα παρουσιασθεί είναι η υποχρεωτική του διαγωνισμού τόσο στον ημιτελικό όσο και στον τελικό και θα αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους με συμπλήρωση σχετικού εντύπου που επισυνάπτεται μετά την αίτηση συμμετοχής. Περιλαμβάνει δε, κατά το δυνατόν, τα περισσότερα από τα βήματα που πρέπει να γνωρίζει ο διαγωνιζόμενος μέχρι το επίπεδο τεχνικής κατάρτισης στο οποίο αναφέρεται.

Κλασσικός χορός

A) Ατομικές συμμετοχές,

Κορίτσια (ερασιτέχνες - προεπαγγελματίες <διαγράψτε την κατηγορία στην οποία δεν ανήκετε>) 

Επίπεδο

Ηλικία

Χορογραφία σε/από

Προετοιμασίας 1

από 7 έως 9 ετών

demi-pointes

Προετοιμασίας 2

Από 8 έως 10 ετών

demi-pointes

Βασικό 1

από 9 έως 13 ετών

demi-pointes

Βασικό 2

από 11 έως 13 ετών

pointes

Μέσο 1

από 12 έως 15 ετών

demi-pointes

Μέσο 2

από 12 έως 15 ετών

pointes

Ανώτερο

από 14 ετών και άνω

pointes

Υπεροχής

από 14 ετών και άνω

pointes [*]

Αγόρια (ερασιτέχνες - προεπαγγελματίες <διαγράψτε την κατηγορία στην οποία δεν ανήκετε>)

Επίπεδο

Ηλικία

Προετοιμασίας 1

από 7 έως 10 ετών

Προετοιμασίας 2

από 9 έως 12 ετών

Βασικό

από 11 έως 14 ετών

Μέσο

από 12 έως 16 ετών

Ανώτερο

από 15 ετών και άνω

Υπεροχής[*]

από 15 ετών και άνω

B) Συμμετοχές ζευγαριών (pas des deux) 

Κορίτσια από 14 ετών με pointes και αγόρια από 14 ετών επίσης με χορογραφία από το κλασσικό ρεπερτόριο για τον τελικό και τις υποχρεωτικές του ανώτερου επιπέδου στον ημιτελικό.

Θυμηθείτε στη χορογραφία του κλασσικού ρεπερτορίου να αναφέρετε την έκδοση την οποία θα παρουσιάσετε και φροντίστε να μην την αλλάξετε καθόλου.

Γ) Συμμετοχές ομάδων

Οι ομάδες μπορούν να περιέχουν από 3 άτομα και άνω που θα χορέψουν σε χορογραφίες ελεύθερες με pointes ή demi - pointes.

Κατατάσσονται δε σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το μέσο όρο των ηλικιών των μελών τους. Η χρονική διάρκεια των ελεύθερων χορογραφιών κατά κατηγορία φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Κατηγορίες

Ηλικία

Διάρκεια χορογραφίας

από 8 έως 12 ετών

max 3 λεπτά

από 13 έως 16 ετών

max 4 λεπτά

από 17 ετών και άνω

max 4 λεπτά

 


[*] Η χορογραφία του ανώτερου επιπέδου στον ημιτελικό και η ίδια ή κάποια από το κλασσικό ρεπερτόριο στον τελικό.

 

Σύγχρονος χορός

Α) Ατομικές συμμετοχές

Κορίτσια και αγόρια (ερασιτέχνες - προεπαγγελματίες <διαγράψτε την κατηγορία στην οποία δεν ανήκετε>)

Κατηγορία

Ηλικία

Χρονική διάρκεια

10 13 ετών

2 λεπτά

14 - 17 ετών

2 λεπτά

18 ετών και άνω

2 λεπτά

Β) Συμμετοχές ζευγαριών (duo)

Κορίτσια και αγόρια από 10 ετών με μέγιστη διάρκεια χορογραφίας τα 4 λεπτά.

Γ) Συμμετοχές ομάδων

Οι ομάδες μπορούν να περιέχουν από 3 έως 12 άτομα.

Κατηγορίες

Ηλικία

Διάρκεια χορογραφίας

10 13 ετών

max 4 λεπτά

14 - 17 ετών

max 4 λεπτά

18 ετών και άνω

max 4 λεπτά

 

Τζαζ

Α) Ατομικές συμμετοχές

Κορίτσια και αγόρια (ερασιτέχνες - προεπαγγελματίες <διαγράψτε την κατηγορία στην οποία δεν ανήκετε>)

Κατηγορία

Ηλικία

Χρονική διάρκεια

8 - 10 ετών

1,5 λεπτό

10 - 13 ετών

1,5 λεπτό

14 - 17 ετών

2 λεπτά

18 ετών και άνω

2 λεπτά

 Β) Συμμετοχές ζευγαριών (duo)

Κορίτσια και αγόρια από 10 ετών με μέγιστη διάρκεια χορογραφίας τα 4 λεπτά.

 Γ) Συμμετοχές ομάδων

Οι ομάδες μπορούν να περιέχουν από 3 έως 12 άτομα.

Κατηγορίες

Ηλικία

Διάρκεια χορογραφίας

από 8 έως 10 ετών

max 3 λεπτά

από 10 έως 13 ετών

max 3 λεπτά

από 14 έως 17 ετών

max 4 λεπτά

από 18 ετών και άνω

max 4 λεπτά

 

 


Copyright 2012-2015 Terpsichore's Works