ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ Εταιρεία Στήριξης Χορού
19ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
 

30-31Μαρτίου& 1 Απριλίου 2018

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Αμφιθεατρο Δ3

 

English

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εταιρείας στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα και της συνέχειας μιας μεγαλόπνοης και ουσιαστικής για το χορό προσπάθειας, διεξάγεται κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού με υπεύθυνη διοργάνωσης την εταιρεία στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα, πρόεδρος της οποίας είναι η καθηγήτρια χορού κ.  Κλαίρη  Γουβιανάκη Patrigot. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στις 30-31 Μαρτίου και 1 Απριλίου και αφορά κορίτσια και αγόρια με ηλικίες από 7 ετών και άνω. Τα παιδιά που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα λάβουν υποτροφίες φοίτησης σε διακεκριμένες  σχολές χορού στο εξωτερικό, συμμετοχές σε σεμινάρια χορού, βραβεία και δώρα. Η διαδικασία συμμετοχής, οι όροι του διαγωνισμού, ο τρόπος αξιολόγησης των διαγωνιζομένων και τα έντυπα συμμετοχής και παραγγελίας DVD  περιλαμβάνονται στο κείμενο που ακολουθεί.

 

Η σύνθεση της επιτροπής 2018:
ANNE-MARIE PORRAS
RUDY BRYANS
PASCAL MOLAT

 

Πλήρες έντυπο του διαγωνισμού

[PDF]

Αίτηση συμμετοχής  (*)

[Ms Word] [PDF]

Αίτηση για την απόκτηση των DVD και CD   (**)

[Ms Word] [PDF]

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με την αίτηση συμμετοχής του πρέπει να καταβάλλει με ταχυδρομική επιταγή το ποσό των 40 . Για δύο συμμετοχές του ίδιου ατόμου το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι 80, για τρεις 100, για τέσσερεις 120 και για πέντε ή περισσότερες συμμετοχές 150.

 

(*) 

Οι αιτήσεις, συμμετοχής στο διαγωνισμό καιαπόκτησης DVD/CD, αποστέλλονται στη διεύθυνση: "Κλαίρη Γουβιανάκη, Μαστραχά  11, ΤΚ 71202 Ηράκλειο,  ΚΡΗΤΗΣ"  το αργότερο μέχρι τις 24 Μαρτίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου)   (περισσότερα). 

(**)

Aιτήσεις για DVD/CD τις αποστέλλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gouvianaki@her.forthnet.gr

 


Copyright 2012-2015 Terpsichore's Works