ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ Εταιρεία Στήριξης Χορού
21ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
 

9 - 12 Απριλίου 2020
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

 

 

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ

 

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της εταιρείας στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα και της συνέχειας μιας μεγαλόπνοης και ουσιαστικής για το χορό προσπάθειας, διεξάγεται κάθε χρόνο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Χορού με υπεύθυνη διοργάνωσης την εταιρεία στήριξης χορού Τερψιχόρης Έργα, πρόεδρος της οποίας είναι η καθηγήτρια χορού κ.  Κλαίρη  Γουβιανάκη Patrigot. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστιμίου Πατρών στις 9 - 10 - 11 και 12 Απριλίου 2020 και αφορά κορίτσια και αγόρια με ηλικίες από 7 ετών και άνω. Τα παιδιά που θα διακριθούν στο διαγωνισμό θα λάβουν υποτροφίες φοίτησης σε διακεκριμένες  σχολές χορού στο εξωτερικό, συμμετοχές σε σεμινάρια χορού, βραβεία και δώρα. Η διαδικασία συμμετοχής, οι όροι του διαγωνισμού, ο τρόπος αξιολόγησης των διαγωνιζομένων και τα έντυπα συμμετοχής και παραγγελίας DVD  περιλαμβάνονται στο κείμενο που ακολουθεί

 

 

Η σύνθεση της επιτροπής θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα είναι διαθέσιμες στις επόμενες μέρες καθώς φέτος θα υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων.

 

Πλήρες έντυπο του διαγωνισμού

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αίτηση για την απόκτηση των DVD και CD (**)

ΕΝΤΥΠΟ DVD

Ατομική Αίτηση Συμμετοχής
Ομαδική Αίτηση Συμμετοχής
Παραγγελίας Φωτογραφικού Υλικού (Λάρνακα 2019)

 

 

 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με την αίτηση συμμετοχής του πρέπει να καταβάλλει με ταχυδρομική επιταγή το ποσό των 40 . Για δύο συμμετοχές του ίδιου ατόμου το ποσό που πρέπει να καταβληθεί είναι 80, για τρεις 100, για τέσσερεις 120 και για πέντε ή περισσότερες συμμετοχές 150.

(*)  Οι αιτήσεις, συμμετοχής στο διαγωνισμό καιαπόκτησης DVD/CD, αποστέλλονται στη διεύθυνση: "Κλαίρη Γουβιανάκη, Μαστραχά  11, ΤΚ 71202 Ηράκλειο,  ΚΡΗΤΗΣ"  το αργότερο μέχρι τις 27 Μαρτίου 2020  (σφραγίδα ταχυδρομείου)   (περισσότερα). 
 

Aιτήσεις για DVD/CD τις αποστέλλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  gouvianaki@her.forthnet.gr

 


Copyright 2012-2020 Terpsichore's Works