«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ ΕΡΓΑ» Εταιρεία Στήριξης Χορού
19ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ

30-31Μαρτίου& 1 Απριλίου 2018

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
Αμφιθεατρο Δ3

 

English

 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  - ΑΠΟΒΟΛΗ

Η βαθμολογία δίδεται σε κλίμακα 0-20 και συνίσταται από δύο επιμέρους βαθμούς που αθροίζουν στο συνολικό. Οι επιμέρους βαθμολογίες αφορούν τα εξής:

Σχέση μουσικής-χορού (μουσικότητα) Ερμηνεία :

  από 0-10

Τεχνική :

  από 0-10

 Σημειώστε ότι η επιτροπή έχει το δικαίωμα να αλλάξει κατηγορία σε κάποιον διαγωνιζόμενο κατά την κρίση της.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες βραβείων:

           α. Πρώτο Βραβείο,  για βαθμολογίες από 18 20

           β. Δεύτερο Βραβείο, για βαθμολογίες από 15 17,9

           γ. Τρίτο Βραβείο, για βαθμολογίες 12 14,9

           δ. Έπαινος, για βαθμολογίες 11 11,9

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στην τελική φάση του διαγωνισμού θα αποφανθεί η επιτροπή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ

Βραβεία υποτροφίες που θα δοθούν
Τα βραβεία και η υποτροφίες αφορούν στις ανώτερες κατηγορίες του κλασσικού, σύγχρονου και τζαζ.                                                                                                             

Αποβολή από το διαγωνισμό  
Θα γίνει όταν παραβιαστούν οι όροι συμμετοχής ή παρατηρηθεί ανάρμοστη συμπεριφορά. 

Επιτροπή διαγωνισμού
Η σύνθεση της επιτροπής θα γνωστοποιείται σε όποιον το ζητήσει το τέλος Μαρτίου 2013.

 

 


Copyright 2012-2015 Terpsichore's Works